Logo Značení Janda
Telefon Kontakt

Vodorovné značení

 

Vodorovné značení


VDZ provádíme ve dvojím provedení. Trvalejší - dvojsložkovou plastickou hmotou, nebo silniční barvou. Jedná se o veškeré označení venkovních i vnitřních prostor, např. parkoviště  přechody, chodníky, lokace atd.

 

Více...

Podlahové značení

 

Podlahové značení


Pro zajištění bezpečného pohybu a přehledného umístění ve výrobních halách a skladových prostorách provádíme označení  únikových cest a komunikačních chodníků skladových prostor, vymezovacích a orientačních prvků, označení a montáž ochrany sloupů a nebezpečných rohů. Toto značení je prováděno pomocí PVC pásek v různých barvách.

 

Více...

Bezpečtnostní značení

 

Bezpečnostní značení


Bezpečnostní tabulky pro označení únikových cest a východů. Umisťujeme hliníkové tabulky s fotoluminiscenční barvou, které odpovídají normám Nařízení vlády č. 11/2002.

 

Více...