Bezpečnostní značení

Všechny výrobní a logistické společnosti dle platné legislativy musí splňovat nároky na bezpečnostní značení podlah, ramp, sloupů, nebezpečných míst a další opatření. Bezpečnostní tabulky pro označení únikových cest a východů. Umisťujeme hliníkové tabulky s fotoluminiscenční barvou, které odpovídají normám Nařízení vlády č. 375/2017.

Navigační značení

Označení rohů a sloupů

Značení únikových cest

Požární značení

Značení obrubníků

Značka nouzový východ Bezpečnostní pásky Značka hasící přístroj Společenské značky Číslování hal

Máte zájem?